Informatii utile

Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

În condiţiile în care sunteţi asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele teritoriale, vă oferă următoarele servicii: citeste…


Documente justificative

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurări de sănătate, respectiv Casei de Asigurări de sănătatea Municipiului Bucureşti, în vederea eliberării dovezii privind calitatea de asigurat: citeste…


- Cine este scutit de plata?

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei: citeste…


- Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Aflati drepturile si obligatiile persoanelor asigurate citeste…


- Acte necesare

Acte necesare pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii deciziei la Case de Asigurări Judeţene citeste…